Služby

Skladovanie a manipulácia

Skladovanie a manipulácia s chladenými, mrazenými a trvanlivými potravinami

Externé služby

Rozvoz chladených, mrazených a trvanlivých výrobkov

Dvojteplotný režim

Doprava potravín vozidlami v dvojteplotnom režime (rozvozná sieť pokrýva celé územie Slovenskej republiky)

Zákaznícky servis

Komplexné služby zákazníckeho servisu

Všetky činnosti máme riadené systémovou normou ISO 9001

Na stiahnutie