Dovážame na viac ako 6600 odberných miest

Sme jedna z najväčších slovenských distribučno-logistických spoločností

Spoločnosť PRETOLOG, ktorá bola založená v roku 2015 s prvotným cieľom zabezpečovať komplexnú logistiku v rámci materskej skupiny PRETO a primárne zastrešovať distribúciu chladeného a mrazeného sortimentu sesterského výrobcu Ryba Žilina, dnes patrí aj medzi silných poskytovateľov služieb pre externých partnerov.

Chladené, mrazené a tiež trvanlivé potraviny svojich obchodných partnerov distribuuje v rámci 2090 prevádzok Coop Jednota Slovensko, takmer 2030 gastro prevádzok a ďalších viac ako 2500 prevádzok nezávislých retail poskytovateľov a národných sietí. Obsluhuje taktiež centrálne sklady nadnárodných reťazcov Billa, Kaufland, Lidla, Metro, Terno Bratislava a Tesco. V ich prípade zabezpečuje aj čiastočnú distribúciu do ČR.

PRETOLOG patrí medzi spoľahlivých partnerov nielen z hľadiska inovatívneho skladovania, dopravy potravín vozidlami v dvojteplotnom režime ale aj v oblasti komplexných služieb zákazníckeho servisu

,,

Naším cieľom je neustále zvyšovať efektivitu operácií a vylepšovať procesy skladovania a dodávateľského reťazca tak, aby sme vyhoveli požiadavkám našich obchodných partnerov v odvetví chladenej a mrazenej logistiky a udržali si líderskú pozíciu v oblasti kartónovej distribúcie na Slovensku.

Automatizácia pri skladovaní chladeného a mrazeného tovaru

Automatizácia nie je častý jav v odvetví skladovania mrazených a chladených potravín. Skladovanie v takýchto extrémnych podmienkach si vyžaduje dôkladnú stavebnú pripravenosť a vyznačuje sa vyššími nárokmi na použité stroje a elektronické zariadenia. Automatický dopravníkový systém zlepšuje plynulosť v procesoch naskladnenia a vyskladnenia tovarov, minimalizuje teplotné straty, ktoré súvisia s využívaním manipulačnej techniky. Zároveň pomáha eliminovať chybovosť na strane ľudského faktora a zvýšuje komfort zamestnancov, pracujúcich v sťažených podmienkach pri výrazne nízkych teplotách. V súčasnom, neustále sa meniacom dodávateľskom reťazci nám automatizácia umožňuje lepšie čeliť vyvíjajúcim sa trendom a požiadavkám – od tých na bezpečnosť potravín, kontrolu kvality až po znižovanie nákladov na dopravu a energie,“

Prehľad o tovare kedykoľvek a kdekoľvek vďaka WMS

Dnes absolútne kľúčové klásť dôraz na dosledovateľnosť, a v prípade potreby dokázať zabezpečiť pre našich obchodných partnerov spätnú logistiku. Naším cieľom je byť schopný presne identifikovať, v akej časti logistického reťazca sa tovar práve nachádza. Riešenie nám ponúklo rozšírenie už zavedeného systému riadeného skladu, tzv. WMS. Touto inováciou dokážeme mať v reálnom čase k dispozícii údaje o pohybe tovaru medzi jednotlivými bodmi – od príjmu, skladovania, naloženia až po distribúciu. Aktuálna inovácia v oblasti WMS umožňuje mať presný prehľad zásob každého tovaru – ich momentálnu lokalizáciu na určenom skladovom mieste aj počas následného pohybu. Podrobné sledovanie je dôležité aj pri mimoriadnych situáciách, ako je napr. sťahovanie výrobku s určitým dátumom exspirácie resp. šarže z obehu. V takýchto prípadoch je možné okamžite identifikovať kde a v akom množstve boli dané výrobky expedované. Digitálne inovácie v tejto oblasti tak prinášajú nepochybne benefit nielen pre logistické spoločnosti, ale aj pre predajcov, výrobcov a koncových zákazníkov.

Prvotriedna preprava produktov rôznych teplotných režimov

Všetky naš vozidlá určené na prepravu chladeného a zároveň mrazeného tovaru sú vybavené priečkou pre rozdelenie teplotných režimov. Kľúčové pre nás je, aby mali vozidlá v jednotlivých komorách samostatný agregát s možnosťou regulácie teploty. Vďaka tomu vieme prepraviť súčasne produkty v rôznych teplotných režimoch, teda chladené, mrazené alebo trvanlivé tovary. Všetky autá PRETOLOG-u disponujú záznamom o priebehu teploty, tzv. data cold, čo umožňuje sledovať všetky požiadavky na dodržiavanie teplotného reťazca od nakládky až ku konečnému odberateľovi v reálnom čase. Štandardom je vybavenie každého vozidla GPS monitoringom, ktorý poskytuje údaje od lokalizácie až po komplexný záznam prevádzky.